Ruční požární tlačítko OP1 s LED diodou

Ruční požární tlačítko OP1 s LED diodou

Ruční požární tlačítko OP1

OP1-W01-#\#-##

Příklad označení:
OP1-W01-A-10-24VDC + OP1-1701 P01
Verze na omítku s 1 spínacím kontaktem. Po rozbití sklíčka spínač klásiče automaticky spíná (typ A dle PN-EN 54-11). Signalizační LED dida 24V DC. Druhá signalizační LED dioda 24V DC.

Ruční požární tlačítko OP1 s dvojitou LED signalizaci nabízí možnos hlásit dva stavy v bezpečnostních a výstražných systémech. Led diody jsou vybaveny samostatnými oddělenými kontakty "+" "-". Diody mohou být připojeny přímo k systému nebo propojeny přes kontakty (spínací nebo rozpínací) standardně instalované ve výrobku. Existuje možnost objednat libovolné popisy na polepku čelní desky hlásiče.
POZOR: OP1 s dvojitou signalizací je dostupný pouze ve verzi W01 (na omítku).
Při výběru kontaktů je třeba vzít v úvahu zvolený typ (A nebo B)
TYP A
NO spínací kontakt (10, 20, 30): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu se kontakty rozepnou.
NC rozpínací kontakt (01, 02, 03): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu se kontakty sepnou.
Kombinace kontaktů NC / NO (11, 12, 21): po rozbití sklíčka se spínací kontak rozepne a rozpínací kontakt sepne.
TYP B
Spínací kontakty NO (10, 20, 30): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu je nutné tlačítko stisknout ručně - kontakty se sepnou.
Rozpínací kontakty NC (01, 02, 03): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu je třeba tlačítko stisknout ručně - kontakty se rozepnou.
Kombinace kontaktů NC / NO (11, 12, 21): po stisknutí tlačítka se spínací kontakt sepne a rozpínací kontakt rozepne.
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V
Jmenovitý tepelný proud Iu-Ith 10 A
Jmenovitý spínací proud Ie v kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Stupeň ochrany IP65 - deklarované výrobcem (vybraná funkce výrobku nebyla potvrzena společností CNBOP-PIB)
OP1 je adekvátně chráněn před přístupem vody v souladu s normou PN-EN60068-2-30
Průřez připojovacích vodičů 2× 1...2,5 mm² (jednožilových)
2× 0,75...1,5 mm² (lanko)
2LED7 C230VAC+Z230VAC
2LED8 C230VAC+Z24VDC
2LED10 C24VDC+Z230VAC
2LED11 C24VDC+Z24VDC
2LED7 C230VAC+Z230VAC
2LED8 C230VAC+Z24VDC
2LED10 C24VDC+Z230VAC
2LED11 C24VDC+Z24VDC

Rozměry

  • Ruční požární tlačítko OP1 s LED diodou - Rozměry

    verze na omítku

Reference

Download