Przełącznik PRZK 80 I-O-II

Przełącznik PRZK 80 I-O-II

Przełączniki PRZK bez sprzęgacza

PRZK-#\#
New

Technické data (táhlá práce)

Jmenovité izolační napětí Ui 690 V
Jmenovité impulzní napětí Uimp 8 kV
Jmenovitý tepelný proud prostředí Ith 80 A
Jmenovitý spínací proud Ie w kat. AC-21A, AC-22A 80 A (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. AC-23A 70 A (400 V)
55 A (500 V)
32 A (690 V)
Jmenovitý výkon AC-23A pro třífazové asynchronní motory 35 kW (400 V)
35 kW (500 V)
30 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-21A 80 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-22A 50 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-23A 40 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw(1s) 1,8 kA
Jmenovitá zklratová zapínací schopnost Icm 6 kA
Jmenovitý zkratový proud 15 kA (pojistková vložka gL/gG 80 A)
Mechanická životnost 10000 (cyklů)
Elektrická životnost 1500 (cyklů)
Průřez připojovacích vodičů 10...25 mm² (tvrdý)
Váha 0,3...0,32 kg
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6) 2...100 Hz (frekvence)
± 1 mm (amplituda)
± 0,7 g (zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27) 15 g (špičkové zrychlení)
11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30) 55°C (teplota prostředí)
95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52) stupeň zkoušky 1

Rozměry

  • Przełącznik PRZK 80 I-O-II - Rozměry

Reference

Download