Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW

Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW

Kompletní ovládací hlavice SP22

SP22-##-#

Označení spínačů -první číslo znamená počet spínacích pólů, druhé číslo znamená počet rozpínacích pólů.

Technické data

Jmenovité izolační napětí Ui 500 V
Jmenovitý tepelný proud Iu-Ith 10 A
Jmenovitý spínací proud Ie v kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Ochrana kontaktů spínače před zkratem 10 A (rychlá pojistková vložka)
1 kA (předpkládaný zkratový proud Ue=500 V)
Mechanická životnost 3,0 mln (operačních cyklů)
Elektrická životnost 0,2 mln (při jmenovitých napětích a spínacích proudů)
1,0 mln (spínacích cyklů)
- do 80 VA (spínání elektromag. střídavého proudu)
- do 10 W (spínání elektromag. stejnosměrného proudu)
Četnost sepnutí do 3600 h-1
Teplota prostředí -40 ... +70°C (pracovní)
-40 ... +70°C (skladování)
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6) 2...13, 2...100 Hz (frekvence)
± 1 mm (amplituda)
± 0,7 g (zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27) 15 g (špičkové zrychlení)
11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30) 55°C (teplota prostředí)
95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52) stupeň zkoušky 1
Stupeň krytí (Publ. IEC529) ovládacích hlavic po instalaci do otvoru v pultu IP65
Průřez připojovacích vodičů 2× 1...2,5 mm² (jednožilových)
2× 0,75...1,5 mm² (lanko)
Pracovní poloha libovolné
Označení kontaktů PN-EN 50013
Shoda s normou PN-EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1

Provedení

  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Provedení
  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Provedení
  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Provedení
  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Provedení
  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Provedení
  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Provedení

Model 3D

Rozměry

  • Kompletní ovládací hlavice vyvýšená W/AW - Rozměry

Reference

Download