Formularz zamówieniowy

Brak produktów dodanych do zamówienia
Produkt
Cena
Ilość
Suma
 
Koszt dostawy
Koszt dostawy
20.91
 
Suma do zapłaty złotych
Suma do zapłaty złotych
 

Dane kontaktowe

Ręczny przycisk oddymiania OD1

Ręczny przycisk oddymiania OD1

Ręczne przyciski oddymiania OD1

OD1-#-#\###

Przykłady oznaczeń:
OD1-W01-A-02-24
Wersja nadtynkowa z 2 łącznikami rozwiernymi. Po zbiciu szybki, przycisk zostaje zwolniony samoczynnie typ A. Lampka sygnalizacyjna LED na prąd stały 24 V.
OD1-W02-B-10-230-M
Wersja podtynkowa z 1 łącznikiem zwiernym. Po zbiciu szybki, należy wcisnąć przycisk typ B. Lampka sygnalizacyjna LED na prąd zmienny 230 V. Zestaw z młoteczkiem.


Ręczny przycisk oddymiania OD1 przeznaczony jest do pomieszczeń przemysłowych oraz użytku publicznego oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest awaryjne sterowanie systemem oddymiania (Typ II).
OD1 oferowany jest w dwóch wykonaniach, typ A i typ B. Typ A w sytuacji alarmowej wymaga tylko zbicia szybki co spowoduje zwolnienie przycisku. Dla typu B po zbiciu szybki należy wcisnąć przycisk z samoczynnym powrotem. OD1 ze względu na sposób mocowania występuje w obudowie nadtynkowej i podtynkowej. W każdej obudowie mogą być zainstalowane maksymalnie trzy łączniki SP22-10 (zwierny) lub SP22-01 (rozwierny). Uruchomienie i wysłanie sygnału następuje przez zbicie szybki (typ A) lub po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku z samoczynnym powrotem (typ B). Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki - symbol zamówienia PPOŻ-5701).
Wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną CNBOP AT-0402-0268/2009.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0707/2010.
Certyfikat zgodności CNBOP Nr 2705/2009.
Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)
TYP A
Tor zwierny: stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje po zamontowaniu pokrywy z szybką - przycisk jest wciśnięty
stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje po demontażu pokrywy z szybką lub po zbiciu szybki - przycisk jest niewciśnięty
Tor rozwierny: stan zwarcia i rozwarcia odwrotnie do toru zwiernego
TYP B
Tor zwierny: stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje gdy przycisk jest wciśnięty przed tym należy zdemontować poktywę z szybką lub zbić szybkę i wcisnąć ręcznie przycisk
stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje po zamontowaniu pokrywy z szybką jak również po jej demontażu lub zbici szybki ale bez wciskania przycisku - przycisk niewciśnięty
Tor rozwierny: stan zwarcia i rozwarcia odwrotnie do toru zwiernego
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 A
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Stopień ochrony IP65
Przekrój przewodów przyłączeniowych 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
2× 1...2,5 mm² (wielodrutowych)

Wymiary

  • Ręczny przycisk oddymiania OD1 - Wymiary

    wersja nadtynkowa

  • Ręczny przycisk oddymiania OD1 - Wymiary

    wersja podtynkowa

Referencje

Pliki do pobrania