Jeřábový ovládač PKS-2\W02

Jeřábový ovládač PKS-2\W02

Jeřábové ovládače PKS-2

PKS-2\W02
1 Bezpečnostní tlačítko SP22-B-01
1 Kolébkový přepínač ON-OFF-ON (se samonávratem)
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V
Jmenovitý tepelný proud Iu-Ith 10 A
Jmenovitý spínací proud Ie v kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Ochrana kontaktů spínače před zkratem 10 A (rychlá pojistková vložka)
1 kA (předpkládaný zkratový proud Ue=500 V)
Mechanická životnost 0,3 mln (operačních cyklů)
Elektrická životnost 0,2 mln (při jmenovitých napětích a spínacích proudů)
1,0 mln (spínacích cyklů)
- do 80 VA (spínání elektromag. střídavého proudu)
- do 10 W (spínání elektromag. stejnosměrného proudu)
Četnost sepnutí do 3600 h-1
Teplota prostředí -40 ... +70°C (pracovní)
-40 ... +70°C (skladování)
Odolnost proti vibracím (dle PN-EN 60068-2-6) 2...13, 2...100 Hz (frekvence)
± 1 mm (amplituda)
± 0,7 g (zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle PN-EN 60068-2-27) 15 g (špičkové zrychlení)
11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (PN-EN 60068-2-30) 55°C (teplota prostředí)
95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle PN-EN 60068-2-52) stupeň zkoušky 1
Stupeň krytí IP65
Průřez připojovacích vodičů 2× 1...2,5 mm² (jednožilových)
2× 0,75...1,5 mm² (lanko)
Shoda s normou PN EN 60204-32
PN EN 60947-1
PN-EN 60947-5-1
PN-EN 60947-5-5
2006/42/WE -Nařízení
2014/35/UE -Nízkonapěťové nařízení
Váha 261 g

Model 3D

Rozměry

  • Jeřábový ovládač PKS-2\W02 - Rozměry

Reference

Download