Izolační rozpínač RSI 160 v krytu OBA/OBP

Izolační rozpínač RSI 160 v krytu OBA/OBP

Izolační rozpínače RSI 160

RSI-#\#
Jmenovité izolační napětí Ui 690 V
Jmenovité impulzní napětí Uimp 8 kV
Jmenovitý tepelný proud prostředí Ith 160 A
Jmenovitý spínací proud Ie w kat. AC-21A, AC-22A 160 A (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. AC-23A 125 A (400 V)
100 A (500 V)
80 A (690 V)
Jmenovitý výkon AC-23A pro třífazové asynchronní motory 50 kW (400 V)
50 kW (500 V)
40 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-21A 160 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-22A 100 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-23A 80 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw(1s) 3,2 kA
Jmenovitá zklratová zapínací schopnost Icm 10 kA
Jmenovitý zkratový proud 25 kA (pojistková vložka gL/gG 160 A)
Mechanická životnost 8000 (cyklů)
Elektrická životnost 1000 (cyklů)
Průřez připojovacích vodičů 25...70 mm² (tvrdý)
Váha 0,7...0,74 kg
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6) 2...100 Hz (frekvence)
± 1 mm (amplituda)
± 0,7 g (zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27) 15 g (špičkové zrychlení)
11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30) 55°C (teplota prostředí)
95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52) stupeň zkoušky 1
Stupeň krytí v krytu IP65
3 fáze
3 fáze + N nerozpínatelný
3 fáze + N rozpínatelný
4 fáze
6 fází
6 fází + 2×N nerozpínatelný
6 fází + 2×N rozpínatelný
8 fází

Model 3D

Rozměry

  • Izolační rozpínač RSI 160 v krytu OBA/OBP - Rozměry

    Rozpínač 3 a 4-pólový

  • Izolační rozpínač RSI 160 v krytu OBA/OBP - Rozměry

    Rozpínač 6 a 8-pólový

Download