Modular switch Mains-Generator 4-pole SPMP\4P125

Modular switch Mains-Generator 4-pole SPMP\4P125

Modular Mains-Generator switches

SPMP\4P125

Description

Modułowe przełączniki zasilania Sieć-Agregat I-0-II (1-0-2) SPMP - służą do ręcznego przełączania z zasilania głównego na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego, zasilacza awaryjnego (UPS) lub innej alternatywnej sieci, zapewniając w ten sposób ciągłość dostarczania energii elektrycznej. Przełączniki SPMP mają pozycję „0” - w tej neutralnej pozycji zasilanie odbiornika (domu, mieszkania) jest wyłączone ze wszystkich źródeł zasilania (agregatu i głównego źródła zasilania). Wszystkie przełączniki mają standardowy montaż na szynie DIN TH35 mm i mogą być instalowane w rozdzielnicach oraz skrzynkach elektrycznych.

Dimensions

  • Modular switch Mains-Generator 4-pole SPMP\4P125 - Dimensions

Download