Přepínač zdrojů napájení PRZK 80

Přepínač zdrojů napájení PRZK 80

Přepínače zdrojů napájení PRZK 80

PRZK-#\#
Jmenovité izolační napětí Ui 690 V
Jmenovité impulzní napětí Uimp 8 kV
Jmenovitý tepelný proud prostředí Ith 80 A
Jmenovitý spínací proud Ie w kat. AC-21A, AC-22A 80 A (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. AC-23A 70 A (400 V)
32 A (690 V)
Jmenovitý výkon AC-23A pro třífazové asynchronní motory 35 kW (400 V)
30 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-21A 80 A (220 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-23A 40 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw(1s) 1,8 kA
Jmenovitá zklratová zapínací schopnost Icm 6 kA
Jmenovitý zkratový proud 10 kA (wkładka bezpiecznikowa gG 63 A)
Mechanická životnost 10000 (cyklů)
Elektrická životnost 1500 (cyklů)
Průřez připojovacích vodičů 10...25 mm² (tvrdý)
Váha 0,3...0,32 kg
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6) 2...100 Hz (frekvence)
± 1 mm (amplituda)
± 0,7 g (zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27) 15 g (špičkové zrychlení)
11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30) 55°C (teplota prostředí)
95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52) stupeň zkoušky 1
3 fáze + N nerozpínatelný
3 fáze + N rozpínatelný
4 fáze

Model 3D

Rozměry

  • Přepínač zdrojů napájení PRZK 80 - Rozměry

Reference

Download