SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu

SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu

Vačkový spínač pro uchycení do pultu SK10/16/20 P

SK#-#\#
Jmenovité izolační napětí Ue 690 V
Jmenovité impulzní napětí Uimp 4 kV
Jmenovitý tepelný proud Iu-Ith 25 A
Jmenovitý spínací proud Ie w kat. AC-21A, AC-22A 20 A (230/400/500/690 V)
Jmenovitý výkon Pe w kat. AC-23A 3,5 kW (230 V)
6 kW (400 V)
7,5 kW (500 V)
10 kW (690 V)
Jmenovitý výkon Pe w kat. AC-3 2,5 kW (230 V)
4 kW (400 V)
5 kW (500 V)
7,5 kW (690 V)
Jmenovitý spínací proud Ie v kat. DC-21A 20 A (24 V)
10 A (110 V)
8 A (220 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw(1s) 0,25 kA
Jmenovitá zklratová zapínací schopnost Icm 0,34 kA
Jmenovitý zkratový proud 10 kA
Jmenovitý proud pojistkové vložky gG 20 A
Průřez připojovacích vodičů 1...4 mm²
Utahovací moment svorek 0,5 Nm
Uchycení spínače do pultu 31/36
Mechanická životnost 3,0 mln (operačních cyklů)
Teplota prostředí -40 ... +70°C (pracovní)
-40 ... +70°C (skladování)
Stupeň krytí: PN-EN 60529 vzhledem k pultu IP65
Stupeň krytí krytu OB IP65
Odolnost proti vibracím (dle IEC 60068-2-6) 2...13, 2...100 Hz (frekvence)
± 1 mm (amplituda posunu)
± 0,7 g (amplituda zrychlení)
Odolnost proti rázům (dle IEC 60068-2-27) 15 g (špičkové zrychlení)
11 ms (doba trvání impulsu)
Odolnost na cyklické vlhké teplo (IEC 60068-2-30) 55°C (teplota prostředí)
95% (relativní vlhkost)
Odolnost na cyklickou solnou mlhu (dle IEC 60068-2-52) stupeň zkoušky 1
Počet segmentů spínače 1 ... 10
1.825 Vypínač 0-1 (1 - fázový)
1.828 Vypínač 0-1 (2 - fázový)
2.8211 Vypínač 0-1 (3 - fázový)
2.8210 Vypínač 0-1 (4 - fázový)
3.8220 Vypínač 0-1 (5 - fázový)
3.8210 Vypínač 0-1 (6 - fázový)
4.8240 Vypínač 0-1 (7 - fázový)
4.824 Vypínač 0-1 (8 - fázový)
5.8220 Vypínač 0-1 (9 - fázový)
5.822 Vypínač 0-1 (10 - fázový)
6.8210 Vypínač 0-1 (11 - fázový)
6.821 Vypínač 0-1 (12 - fázový)
7.8220 Vypínač 0-1 (13 - fázový)
7.822 Vypínač 0-1 (14 - fázový)
8.8270 Vypínač 0-1 (15 - fázový)
8.827 Vypínač 0-1 (16- fázový)
9.8210 Vypínač 0-1 (17 - fázový)
9.821 Vypínač 0-1 (18 - fázový)
10.8210 Vypínač 0-1 (19 - fázový)
10.821 Vypínač 0-1 (20 - fázový)
3.8368 Přepínač směru otáček L-0-P
3.83139 Dvourychlostní přepínač, dvě oddělené vinutí
4.8390 Dahlanderův přepínač - dvourychlostní
7.8538 Dahlanderův přepínač - dvourychlostní se změnou směru otáček
4.831 Rozběhový přepínač - třífázový 0-Y-∆
5.8538 Rozběhový přepínač - třífázový se změnou směru otáček
6.4470 Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro nízké otáčky
6.4480 Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro střední otáčky
6.4490 Dahlanderův přepínač - třírychlostní, spec. vinutí pro vysoké otáčky
4.883 Přepínač poměru napětí
2.4414 Otočný vypínač
2.8445 Spínač obvodů
1.834 Přepínač1-0-2 (1 - fázový)
2.8338 Přepínač1-0-2 (2 - fázový)
3.8380 Přepínač1-0-2 (3 - fázový)
4.8396 Přepínač1-0-2 (4 - fázový)
5.8380 Přepínač1-0-2 (5 - fázový)
6.8380 Přepínač1-0-2 (6 - fázový)
7.8380 Přepínač1-0-2 (7 - fázový)
8.8380 Přepínač1-0-2 (8 - fázový)
9.8380 Přepínač1-0-2 (9 - fázový)
10.8380 Přepínač1-0-2 (10 - fázový)

Provedení

 • SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu - P03, P23

  P03, P23

 • SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu - P04, P24

  P04, P24

 • SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu - P07, P27

  P07, P27

 • SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu - P08, P28

  P08, P28

Model 3D

Rozměry

 • SK20 P Vačkový spínač pro uchycení do pultu - Rozměry

Reference

Download