Firma „Spamel” funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 70 lat. W początkowej
fazie istnienia profil jej produkcji wymuszany był potrzebami rynkowymi i zmieniał się dość często. Jednak z upływem lat pojawiało się coraz więcej wyzwań związanych z szeroko rozumianą elektrotechniką. I tak od roku 1970 podstawową działalnością firmy stało się projektowanie, produkcja i sprzedaż aparatury elektrycznej. Taka specjalizacja pozwoliła na szybki rozwój oraz postęp technologiczny poprzez rozbudowę parku maszynowego dedykowanego dla tej branży przemysłu. W tym czasie z zakładowych taśm produkcyjnych schodziły znane wszystkim wyroby takie jak regulatory obrotów elektrycznych maszyn do szycia oraz łączniki ŁK15, montowane między innymi w każdym przedziale pasażerskich wagonów kolejowych. Aktualnie w firmie funkcjonuje około 10000 aktywnych technologii produkcyjnych, co pozwala sprostać oczekiwaniom prawie każdego klienta. Oprócz produkcji podstawowej, firma podejmuje się zleceń jednostkowych, pod konkretne zapytania z rynku.
Wdrożony w 1997 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością stawia
firmę w gronie prekursorów systemów jakości na Dolnym Śląsku. Aktualnie, corocznie system poddawany jest certyfikacji na zgodność z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO14001 w PCBC S.A.
Wyroby „Spamel” dedykowane dla przemysłu budowlanego posiadają stosowne badania i certyfikaty gwarantujące ich bezpieczne funkcjonowanie. Świadczy o tym ścisła współpraca CNBOP PIB oraz z SEP BBJ. Lokalizacja firmy ukształtowała sposób w jaki „Spamel” wspiera miejscowe inicjatywy i aktywności niewielkiej twardogórskiej społeczności, angażując się w organizację imprez sportowych, spotkań czy wydarzeń kulturalnych. Rozbudowując ekologiczną świadomość załogi firma poddaje się energetycznej transformacji, chcąc minimalizować negatywny wpływ swej działalności na zmiany klimatyczne. W produkcji wykorzystuje się materiały oraz surowce pochodzące od sprawdzonych dostawców, wytwarzających je zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi. Sukcesywnie rozbudowywana jest zakładowa farma fotowoltaiczna, wdrożono działania energooszczędne takie jak wymiana systemów oświetlenia, ocieplenie budynków oraz doprowadzenie alternatywnego dla węglowego sposobu ogrzewania pomieszczeń firmy.
„Spamel” posiadający status zakładu pracy chronionej, w sposób szczególny jest przyjazny osobom niepełnosprawnym. W firmie funkcjonuje przychodnia rehabilitacyjna, która otwarta jest również dla pacjentów spoza firmy, świadcząc usługi komercyjne przyczyniając się do skrócenia oczekiwania na zlecone przez lekarzy zabiegi. Na terenie przychodni działają dwa gabinety lekarski i stomatologiczny. Ponadto „Spamel” dysponuje siłownią oraz pełnowymiarową salą gimnastyczną.
„Spamel” prowadzi politykę zrównoważonego, proekologicznego rozwoju,
starając się zapewnić godziwe warunki pracy osobom niepełnosprawnym. W kontaktach z otoczeniem biznesowym oraz lokalnymi organizacjami kieruje się zasadami etyki i osiągania obopólnej korzyści, stawiając na partnerskie długotrwałe relacje, przez co jest wiarygodnym i uczciwym partnerem.