Informacja o wynikach postępowania

W związku z ogłoszonym w dniu 25.10.2017r. zapytaniem ofertowym nr 1/10/2017, którego przedmiotem było stworzenie długoterminowej (na okres 5 lat) Strategii Biznesowej dla SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW SPAMEL przyczyniającej się do rozwoju firmy na rynkach zagranicznych. (plik do pobrania)


zz_1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017

W związku z realizacją projektu  RPDS.01.04.01-02-0177/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL zaprasza do składania ofert na stworzenie kompleksowej, długoterminowej (na okres 5 lat) Strategii Biznesowej dla SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW SPAMEL przyczyniającej się do rozwoju firmy na rynkach zagranicznych.

Zapytanie ofertowe – WORD
Zapytanie ofertowe – PDF

 


Informacja o wynikach postępowania

W związku z ogłoszonym w dniu 19.07.2017r. zapytaniem ofertowym nr 1/7/2017, którego przedmiotem było Wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego na targach ENERGETAB 2017. (plik do pobrania)


Osoba do kontaktu:

Wojciech Cisek
tel. +48 71 31 58 201
[email protected]

Przydatne linki:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl
Ogłoszenie o wyborze oferty


zz_1

“Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
“Inwestujemy w waszą przyszłość”

S.I. “SPAMEL” ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra zrealizowała projekt “Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL”  z Twardogóry w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, zgodnie z Umową nr UDA-POIG.06.01.00-02-008/11-00.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowity koszt realizacji Projektu 400 000,00 PLN.
Dofinansowanie jako 50 % wydatków kwalifikowanych.


zz_1

ZAPYTANIA OFERTOWE – ZAKUP USŁUG w ramach projektu pt:
“Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL”
na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-02-008/11-00:

Pobierz dokument ogłoszenia:

ELCOM 2011, Kijów – Pobierz
Druk KatalogówPobierz
CertyfikacjaPobierz
ELECTRO 2011, Moskwa – Pobierz
IEAS 2011, Bukareszt – Pobierz
ITF 2011, Plovdiv – Pobierz
SIBPOLITECH 2011, Nowosybirsk – Pobierz
ELCOM 2012, Kijów – Pobierz
ELECTRO 2012, Moskwa – Pobierz


zz_1

“Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.”
“Inwestujemy w waszą przyszłość”

S.I. “SPAMEL” ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra
w ramach projektu pt: “Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL”
na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-02-008/11-00:

1. Uczestniczyła jako wystawca w targach:

12.04 – 15.04.2011 ELCOM UKRAINE w Kijowie
06.06 – 09.06.2011 ELECTRO w Moskwie
13.09 – 16.09.2011 IEAS w Bukareszcie
26.09 – 01.10.2011 ITF 2011 w Płowdiw
18.10 – 21.10.2011 SIBPOLITECH w Nowosybirsku
17.04 – 20.04.2012  ELCOM UKRAINE w Kijowie
13.06 – 16.06.2012  ELECTRO w Moskwie
2. Otrzymała certyfikat VDE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


“Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość”

S.I. “SPAMEL” ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra
zrealizowała projekt pt: “Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla S.I. “Spamel” z Twardogóry”
na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-02-002/10-00
Okres realizacji projektu: 15.05.2010 – 14.11.2010


zz_1
ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USŁUGI
„PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU
W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I” dla Spółdzielni Inwalidów „SPAMEL”

Zapytanie PDF


zz_1

S.I. “SPAMEL” realizuje projekt:
„Nowa rodzina aparatów sterowniczych niskiego napięcia – przykładem innowacji produktowych w SI SPAMEL” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Schemat: 1.1 A2 Dotacje dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa
(z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Projekt współfinansowany z EFRR oraz z Budżetu Państwa.


logo_hm_unia

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektunr DIW-WKP_1/2.2.2/2007/2733/8267
Projekt “Udział w Międzynarodowych targach Technicznych Plovdiv 2007 jako wystawca, Bułgaria 24-29.09.2007

Projekt: “Udział w Międzynarodowych Targach ELEKTRO 2007 jako wystawca, Moskwa / Rosja 13-16.06.2007”

Projekt: “Udział w Międzynarodowych Targach Energetycznych Energetika 2007, Ryga – Łotwa w dniach 25.04-27.04.2007”

Projekt: „Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na targi Energetyka Wilno / Ryga ‘2005 w dniach 10.05 – 13.05. 2005″oraz “Udział w misji gospodarczej na targi Stroiko ‘2006 w Sofii (Bułgaria) w dniach 17.10 – 20.10.2006” współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach SPOWKP, lata 2004-2006, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Priorytet 2: Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw, Działanie 2.2: Wsparcie Konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.2.2 : Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiebiorstw.

logo_hm_unia

Projekt: „Nowoczesne centrum obróbcze podstawą wdrożenia innowacji produktowych w S.I. Spamel” współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach SPOWKP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.