Formularz zamówieniowy

Brak produktów dodanych do zamówienia
Produkt
Cena
Ilość
Suma
 
Koszt dostawy
Koszt dostawy
23.37
 
Suma do zapłaty złotych
Suma do zapłaty złotych
 

Dane kontaktowe

Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1 z certyfikatem

Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1 z certyfikatem

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP1

PWP1-#-#-#-##

Przykłady oznaczeń:
1. PWP1-W01-A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 łącznikiem zwiern ym i 1 łącznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie.
2. PWP1-W01-B-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 łącznikiem zwiernym i 1 łącznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk należy wcisnąć ręcznie.


Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu", który odłączy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas pożaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów,z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia,których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lubzawierających strefy zagrożone wybuchem.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Ręczny przycisk uruchamiający PWP1 może być stosowany, jako „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna:„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwójną sygnalizacją LED daje możliwość informacji o :
1. Dioda zielona–stan uruchomienia
2. Dioda czerwona–stan dozoru

Ledy zakończone są kostką podłączeniową. Led czerwony powinien się świecić gdy wyłącznik jest załączony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnąć, a zapalić powinien się zielony led, który informuje o uruchomieniu wyłącznika. Zielony led powinien być zasilany z osobnego źródła zasilania najlepiej z przed wyłącznika.

Minimalna ilość przewdów potrzebnych do podłączenia wyłącznika:
Wykonanie wyłącznika z 2 ledami:
1. 2ledy+3styki-min.6 przewodów
2 .2ledy+2styki-min.5 przewodów
3 .2ledy+1styk-min.4 przewody

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0181
Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)
TYP A
Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się otwierają.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się zamykają.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po zbiciu szybki tory zwierne się otworzą, a tory rozwierne się zamkną.
TYP B
Tory zwierne NO (10,20,30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się zamykają.
Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należywcisnąć ręcznie - tory się otwierają.
Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po przyciśnięciu przycisku,tory zwierne się zamkną, a tory rozwierne się otworzą.
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 A
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Stopień ochrony IP65
Przekrój przewodów przyłączeniowych 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
0,75...1,5 mm² (linek)
Temperatura otoczenia -25 ... +70°C (pracy)
-25 ... +70°C (przechowywania)
Klasa klimatyczna II
Zgodność z normą PN-EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60068-2-1:2009
PN-EN 60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-6:2008
PN-EN 60068-2-42:2004
PN-EN 60068-2-75:2015
PN-EN 60068-2-78:2013
PN-EN 50130-4:2002+A1:2015
PN-EN 61000-4-2:2009
PN-EN 61000-4- 3:2007+A1:2008+A2:2011
PN-EN 61000-4-4:2013
PN-EN 61000-4-5:2014
PN-EN 61000-4-6:2014
2LED7 C230VAC+Z230VAC
2LED8 C230VAC+Z24VDC
2LED10 C24VDC+Z230VAC
2LED11 C24VDC+Z24VDC
2LED7 C230VAC+Z230VAC
2LED8 C230VAC+Z24VDC
2LED10 C24VDC+Z230VAC
2LED11 C24VDC+Z24VDC

Model 3D

Wymiary

  • Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1 z certyfikatem - Wymiary

    wersja nadtynkowa

Referencje

Pliki do pobrania