Formularz zamówieniowy

Brak produktów dodanych do zamówienia
Produkt
Cena
Ilość
Suma
 
Koszt dostawy
Koszt dostawy
20.91
 
Suma do zapłaty złotych
Suma do zapłaty złotych
 

Dane kontaktowe

Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1

Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1

Ręczne ostrzegacze pożarowe OP1

OP1-#-#\###

Przykłady oznaczeń
OP1-W01-A-11
wersja nadtynkowa z 1 łącznikiem zwiernym i 1 rozwiernym. Po zbiciu szybki przycisk zostaje zwolniony samoczynnie (typ A wg PN-EN 54-11)
OP1-W02-B-10-230-M
wersja podtynkowa z 1 łącznikiem zwiernym. Po zbiciu szybki należy wcisnąć przycisk (typ B wg PN-EN 54-11). Lampka sygnalizacyjna LED na prąd zmienny 230 V. Zestaw z młoteczkiem.


Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych użytku publicznego. Wykonywany jest w dwóch wersjach: podtynkowej i nadtynkowej. Każda z wersji oferowana jest w dwóch typach: A i B. OP1 typ A w sytuacji alarmowej wymaga tylko zbicia szybki co powoduje zwolnienie przycisku. W OP1 typ B po zbiciu szybki należy wcisnąć przycisk z samoczynnym powrotem. W każdej obudowie mogą być zainstalowane trzy łączniki SP22-10 (zwierny) lub SP22-01 (rozwierny). Dodatkowo w każdym wykonaniu może być zamontowana dioda, którą można podłączyć do łącznika lub bezpośrednio do instalacji alarmowej danego obiektu. Uruchomienie i wysłanie sygnału następuje przez zbicie szybki (typ A) lub po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku z samoczynnym powrotem (typ B). Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki - symbol zamówienia PPOŻ-5701).
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 54-11.
Świadectwo dopuszczenia Nr 2266/2014.
Certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0130.
Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)
TYP A
Tor zwierny: stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje po zamontowaniu pokrywy z szybką - przycisk jest wciśnięty
stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje po demontażu pokrywy z szybką lub po zbiciu szybki - przycisk jest niewciśnięty
Tor rozwierny: stan zwarcia i rozwarcia odwrotnie do toru zwiernego
TYP B
Tor zwierny: stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje gdy przycisk jest wciśnięty przed tym należy zdemontować poktywę z szybką lub zbić szybkę i wcisnąć ręcznie przycisk
stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje po zamontowaniu pokrywy z szybką jak również po jej demontażu lub zbici szybki ale bez wciskania przycisku - przycisk niewciśnięty
Tor rozwierny: stan zwarcia i rozwarcia odwrotnie do toru zwiernego
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 A
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Stopień ochrony IP65 - deklarowane przez producenta (wybrana cecha nie była badana przez CNBOP-PIB).
ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody zgodnie z normą PN-EN60068-2-30.
Przekrój przewodów przyłączeniowych 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
2× 0,75...1,5 mm² (linek)

Wymiary

  • Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 - Wymiary

    wersja nadtynkowa

  • Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 - Wymiary

    wersja podtynkowa

Referencje

Pliki do pobrania