Formularz zamówieniowy

Brak produktów dodanych do zamówienia
Produkt
Cena
Ilość
Suma
 
Koszt dostawy
Koszt dostawy
23.37
 
Suma do zapłaty złotych
Suma do zapłaty złotych
 

Dane kontaktowe

Ręczny przycisk awaryjny OA1 z płytką pod rezystory

Ręczny przycisk awaryjny OA1 z płytką pod rezystory

Ręczne przyciski awaryjne OA1

OA1-#-#-Y1\###

Przykład oznaczenia
OA1-W02-B-Y1-10-230-M
Wersja podtynkowa z 1 łącznikiem zwiernym i płytką pod rezystory. Po zbiciu szybki,należy wcisnąć przycisk - typ B. Lampka sygnalizacyjna led na prąd zmienny 230 V, zestaw z młoteczkiem.


OA1 z płytką pod rezystory może być stosowany w systemach z centralą alarmową, która w zależności od rezystancji w linii dozorowej uruchamia odpowiedni stan (Alarmu, Dozoru lub Uszkodzenia). Do płytki można podłączyć rezystor szeregowy, rezystor końca linii oraz łącznik z torami bezpotencjałowymi (zwierny lub rozwierny). W wykonaniu z płytką pod rezystory można zamontować maksymalnie dwa łączniki, SP22-10 (zwierny) lub SP22-01 (rozwierny), z których jeden może być podłączony do płytki. W zależności od typu zastosowanego łącznika może on włączać bądź wyłączać rezystor szeregowy. Dostępne wersje ze względu na sposób wyzwolenia alarmu (typ A lub B) są identyczne jak w standardowym wykonaniu OA1. Sposób kasowania alarmu również jest taki sam jak w zwykłej wersji. W przypadku posiadania już ręcznego przycisku awaryjnego OA1 bez płytki pod rezystory, można ją zamówić podając symbol PPOŻ-1700/R01.
Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)
TYP A
Tory zwierne NO (10, 20, 30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się otwierają.
Tory rozwierne NC (01, 02, 03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się zamykają.
Tory mieszane NC/NO (11, 12, 21): po zbiciu szybki tory zwierne się otworzą, a tory rozwierne się zamkną.
TYP B
Tory zwierne NO (10, 20, 30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się zamykają.
Tory rozwierne NC (01, 02, 03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się otwierają.
Tory mieszane NC/NO (11, 12, 21): po przyciśnięciu przycisku, tory zwierne się zamkną, a tory rozwierne się otworzą.
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 A
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Stopień ochrony IP65
Przekrój przewodów przyłączeniowych 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
2× 0,75...1,5 mm² (linek)
Parametry rezystorów w zestawie 270 Ohm
2,2 kOhm
3,9 kOhm
15 kOhm
22 kOhm
47 kOhm

Wymiary

  • Ręczny przycisk awaryjny OA1 z płytką pod rezystory - Wymiary

    wersja nadtynkowa

  • Ręczny przycisk awaryjny OA1 z płytką pod rezystory - Wymiary

    wersja podtynkowa

Referencje

Pliki do pobrania