Od 01.04.2010 firmy S.I. Spamel z Twardogóry, Simet S.A z Jeleniej Góry oraz S.I Powstaniec z Karpicka tworzą

Grupę Polskich Producentów Elektrotechniki