Formularz zamówieniowy

Brak produktów dodanych do zamówienia
Produkt
Cena
Ilość
Suma
 
Koszt dostawy
Koszt dostawy
23.37
 
Suma do zapłaty złotych
Suma do zapłaty złotych
 

Dane kontaktowe

Ręczny przycisk awaryjny OA1

Ręczny przycisk awaryjny OA1

Ręczne przyciski awaryjne OA1

OA1-#-#\###

Przykłady oznaczeń:
OA1-W01-A-02-24
Wersja nadtynkowa z 2 łącznikami rozwiernymi. Po zbiciu szybki, przycisk zostaje zwolniony samoczynnie typ A. Lampka sygnalizacyjna LED na prąd stały 24 V.
OA1-W02-B-10-230-M
Wersja podtynkowa z 1 łącznikiem zwiernym. Po zbiciu szybki, należy wcisnąć przycisk typ B. Lampka sygnalizacyjna LED na prąd zmienny 230 V. Zestaw z młoteczkiem.


Ręczny przycisk OA1 przeznaczony jest do stosowania w miejscach gdzie wymagane jest awaryjne sterowanie ręczne. Przykładowym zastosowaniem mogą być przejścia ewakuacyjne, które w sytuacji zagrożenia muszą zostać awaryjnie otwarte przez zbicie szybki. OA1 może być również użyty w obszarach gdzie w przypadku niebezpieczeństwa wymagane jest odłączenie zasilania przez trwałe uszkodzenie elementu kruchego. OA1 oferowany jest w dwóch wykonaniach, typ A i typ B. Typ A w sytuacji alarmowej wymaga tylko zbicia szybki co spowoduje zwolnienie przycisku. Dla typu B po zbiciu szybki należy wcisnąć przycisk z samoczynnym powrotem. OA1 ze względu na sposób mocowania występuje w obudowie nadtynkowej i podtynkowej. W każdej obudowie mogą być zainstalowane maksymalnie trzy łączniki SP22-10 (zwierny) lub SP22-01 (rozwierny).
Uruchomienie i wysłanie sygnału następuje przez zbicie szybki (typ A) lub po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku z samoczynnym powrotem (typ B). Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki - symbol zamówienia PPOŻ-5701).
Etykiety z napisem Awaryjne Otwieranie Drzwi i Wyłącznik Awaryjny są dołączane luzem do wyrobu.
Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)
TYP A
Tory zwierne NO (10, 20, 30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się otwierają.
Tory rozwierne NC (01, 02, 03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się zamykają.
Tory mieszane NC/NO (11, 12, 21): po zbiciu szybki tory zwierne się otworzą, a tory rozwierne się zamkną.
TYP B
Tory zwierne NO (10, 20, 30): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się zamykają.
Tory rozwierne NC (01, 02, 03): po zbiciu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się otwierają.
Tory mieszane NC/NO (11, 12, 21): po przyciśnięciu przycisku, tory zwierne się zamkną, a tory rozwierne się otworzą.
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 10 A
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15 2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13 4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
Stopień ochrony IP65
Przekrój przewodów przyłączeniowych 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
2× 1...2,5 mm² (wielodrutowych)

Wymiary

  • Ręczny przycisk awaryjny OA1 - Wymiary

    wersja nadtynkowa

  • Ręczny przycisk awaryjny OA1 - Wymiary

    wersja podtynkowa

Referencje

Pliki do pobrania