S.I. “SPAMEL”

56- 416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego 3
POLAND

e-mail: [email protected]
www.spamel.com.pl

Tel. +48 (71) 31-58-201
Tel./Fax +48 (71) 31-59-068

NIP 911-00-07-746